Ultrafint ammoniumparatungstate

Ammonium Paratungstate Bild

Efter 1990-talet har ultrafina ammoniumparatungstate varit vanligt berörda runt om i världen. jämfört med volframpulver av konventionell storlek kan sintringstemperaturen hos ultrafina ammoniumparatungstate reduceras kraftigt, om partikelstorleksfördelningen är smal, kommer materialets organisationsstruktur att förbli nanostorlek efter sintring.

Förberedelse av ultrafina ammoniumparatungstate har undersökts mycket både i Kina och utomlands, såsom gasindunstningsmetod och högenergibollfräsningsmetod som fysiska metoder. Det finns en metod genom att reglera väteflödet, daggpunkten, temperaturen eller förändra vägen genom väte, kallad tillsatt dopmedel, optimera den traditionella processmetoden, och denna metod är enkel, pålitlig, god kvalitet och låg kostnad. Det finns en metod genom att byta gult volfram till volframhalogenid, blå volframoxid, violett volframoxid som råmaterial för produktion av ultrafint volframpulver, men det lämpligaste råmaterialet för produktion av ultrafint wolframpulver är för närvarande inte uppenbart. Det finns också en elektrolytisk metod med användning av smält saltelektrolysvolframoxid, vilket kräver höga tekniska förhållanden och produktiviteten är låg.