Ammonium Paratungstate Hydrotermisk Metod som producerar Tungsten Trioxid

Ammonium Paratungstate Bild

Hydrotermisk metod avser användningen av vattenhaltig lösning som reaktionssystem genom uppvärmning av reaktionssystemet och tillsats av tryck i en speciell sluten reaktor, såsom autoklav, för att upprätta en relativ reaktionsatmosfär med hög temperatur och högt tryck för att upplösa och omkristallisera material så att att behandla oorganisk syntes och materialbehandling. Det finns tre huvudegenskaper för hydrotermisk metod:
1.Accelerera reaktion mellan komplexa joner.
2.Accelerera hydrolysreaktionen.
3.Accelerera oxidationsreduktionens elektriska potential för uppenbar förändring.

Ammonium Paratungstate Hydrotermisk Metod som producerar Tungsten Trioxid

Använd 310g APT som råmaterial, 100ml avjoniserat vatten som lösningsmedel, värme och låt dem lösa upp. Reaktionsprodukten togs ut från reaktionskärlet och kyldes till rumstemperatur i 4 till 14 timmar under det hydrotermala tillståndet 100-180e enligt ortogonal design. Produkten tvättas upprepade gånger med avjoniserat vatten och etanol, torkas i luft och kalcineras vid en viss temperatur i 2 h för erhållande av WO3-pulver.