Ammoniumparatungstate (APT) Vätgasreduktion

Ammonium Paratungstate Bild

Vätereduktionen av volframtrioxid och ammoniumparamungestat studerades med hjälp av en termobalans av högt tryck i intervallet 1 till 20 atm och röntgenanalys. På grund av bildningen av intermediära oxider var funktionen av reduktionskurvan komplicerad. Därför var analys av reduktionskurvan genom användning av en topokemisk reaktionsmodell svår. Initieringstemperaturen för reduktionen av WO 3 var omkring 400 ° C. Effekten av tryckt väte observerades huvudsakligen i reduktionen från WO 3 till WO2 vid lägre temperaturer, såsom 500 och 600 ° C. Vid hög temperatur 700 ° C var reduktionshastigheten av WO2 till W ökades också och den fullständiga reduktionstiden förkortades till hälften av den tid som erhölls i atmosfärstrycket. Paragungestat började sönderdelas vid ca 50 ° C och ändrats till WO 3 vid omkring 400 ° C. Sedan dess har reduktionen från WO 3 till W inträffat. Reduktionen under högt tryck har en fördel att minska sublimeringstaben vid ca 800 ° C. Vidare observerades förändringen av partikelformen i reduktionsprocessen genom avsökning av elektronmikrografi, och de experimentella resultaten diskuterades på basis av ett jämviktsdiagram.