Elektrodialys Metod Producerande Ammonium Paratungstate

Ammonium Paratungstate Bild

Elektrodialysmetoden för att förbereda ammoniumparatungstate (APT) är ett sätt att producera APT med hög renhet, istället för kemiska reagenser, och en process som uppfyller kraven för både ekonomiskt och miljöskydd. Nedbrytning av natriumwolframat (Na 2 WO 4 ) till natriumhydroxid (NaOH) och multiwolframsyra med elektrodialysmetod är det i det viktigaste steget att producera ammoniumparatungstate återvinna och återanvända natriumjoner (Na + ) i någon koncentration av NaOH-lösning.

Processer av elektrodialysmetod som producerar ammoniumparatungstate (APT) är följande:
1. Leka ut och lös upp avfallsvolfram eller volframkoncentrat för att få natriumwolframlösning (Na 2 WO 4 );
2. Na 2 WO 4 lösningen utförs elektrodialys för att få natriumhydroxid (NaOH) och multi tungstic syra;
3. Syrka och lösningsmedel extrahera multi-tungstensyrakomplexet och separera sedan med vatten i klargörningskammaren;
4. Lägg till ammoniakvatten för att extrahera volframkomplex i vattenlösning och kristallisera sedan APT.