Ammonium Paratungstate Enstegsreduktion Produktion av tungstenpulver

Ammonium Paratungstate Bild

Ammoniumparatungstate kalcineras i gul volframoxid eller blå volframoxid under mild reduktionsatmosfär och producerar sedan volframpulver genom vätereduktion. Det är det mest tillämpade inom industrin för närvarande. Emellertid tar denna metod längre process, orenheter kan komma enkelt och relativt hög tillverkningskostnad. Som ett resultat av detta, förkorta processen och lägre kostnad med användning av ammoniumparatungstate som råmaterial för att producera volframpulver som är av hög kvalitet.

Producerande metod

1.Väg en viss mängd APT i järnväg, sätt sedan in i vätereduceringsugn, inloppskväve i 20 minuter, laddning och sätt temperaturhöjningsproceduren och sätt sedan in väte och kväveblandning med ett visst förhållande, atmosfären i ugnen håller sig kvar i mild reduktionsstatus.
2. När temperaturen stiger i viss mån, håll den varm för att eliminera fukt och ammoniakgas i APT och håll därefter ökad temperatur till den nödvändiga graden för vätereduktion, injicera väte och bearbeta den andra perioden av vätereduktion. När reduktionen är klar, stäng av vätskeventilen och sätt på kväve för att kyla ner den till en viss temperatur och taa ut aden.