Ammonium Paratungstate Fysisk Egenskap

Ammonium ParatungstatePicture

Den fysiska egenskapen hos ammoniumparatungstate (APT) är egenskapen som kan utföras utan kemiska förändringar eller reaktioner, inbegriper densitet, utseende, smältning och kokpunkt och löslighet ect. Ammoniumparatungstate är en viktig förening i volframmetallurgi, den vita kristallen; För de flesta av volframprodukterna är ammoniumparatungstate den vanligaste mellanprodukten med hög renhet.

Fysisk egenskap hos ammoniumparatungstate
Utseende: Vit kristall med två former av fling och nål.
Smältpunkt: 3410 ° C (lit.)
Kokpunkt: 5660 ° C (lit.)
Mätt densitet: 4,61 g / cm 3
Röntgendensitet: 4,639 g / cm 3
Löslighet (vatten): Lätt löslig i vatten (lösligheten är mindre än 2% i vatten under 20 ° C) och kommer att öka något med temperaturhöjning