Ammonium Paratungstate (APT) Innehåll

Ammonium Paratungstate Bild

Analysen av ammoniumparatungstate (APT) enligt följande:

Kvalitet

APT - 0

föroreningar (%Max.)

WO3Innehåll(≥%)

88.5

Element

Max

Element

Max

Al

0.0005

Na

0.0010

As

0.0010

Ni

0.0005

Bi

0.0001

K

0.0010

Ca

0.0010

P

0.0007

Cd

0.0010

Pb

0.0001

Cr

0.0010

S

0.0008

Co

0.0010

Sb

0.0005

Cu

0.0003

Si

0.0010

Fe

0.0010

Sn

0.0002

Mg

0.0005

Ti

0.0010

Mn

0.0005

V

0.0010

Mo

0.0020

Blanch förlust

11.5