Frysningskristallisationsförfarande Förberedande av APT

APT framställd genom neutraliseringsmetodbild

Frysningskristalliseringsmetod för framställning av ammoniumparatungstate (APT) utförs i kylvätsketorkmedel med flytande kväve med processen av:
1. Spraya ammoniumvolframlösningen på väggen av torkar med flytande kväve som kyler ner temperaturen, då vattnet och APT kommer att kristallisera samtidigt
2. Ta bort vattnet och fri ammoniak under vakuummiljön genom sublimering, och den vänstra substansen är den torkade APT.

Jämfört med matningsvätskan har ammoniumparatungstateen som erhålls genom att frysa kristalliseringsmetoden inget förändras i kemisk renhet; processen kommer emellertid att generera superfint ammoniumparatungstatepulver med medelpartikelstorleken (FSSS) under 0,6 ~ 1,3 | im. Dessutom har den erhållna APT fördelarna med likformig fördelning av partikelstorlek, föroreningar eller additiv, och sålunda används frysningskristalliseringsmetoden ofta för framställning av W-Re, W-Cu-kompositpulver med likformig komposition.