Ammonium Paratungstate Löslighet

Ammonium Paratungstate Bild

Ammonium paratungstate löslighet innebär ofta löslighet i vatten, APT är lättlöslig i vatten och lösligheten är mindre än 2% vid 20 ° C, medan temperaturlösningen ökar något.

Lösligheten är signerad av S, kvaliteten på ett fast ämne i 100 g lösningsmedel när det uppnås mättnad vid en viss temperatur, vilket är lösligheten för ämnet i detta lösningsmedel. Lösligheten i ämnet hör till fysisk egendom. Vidare är det i de ospecificerade omständigheterna i allmänhet hänvisat till lösligheten i vattnet.

Om ett ämne är upplöst eller inte, och upplösningsförmågan beror på egenskapen (se lösningsmedel och lösningsmedel) av själva materialet å ena sidan; å andra sidan avser den yttre förhållanden såsom temperatur, tryck, typ av lösningsmedel och så vidare. Dessutom är lösligheten signifikant påverkad av temperaturen, och lösligheten hos det mest fasta materialet ökar med temperaturen stigande; medan lösligheten av gasformiga substanser strider mot varandra, minskar med ökande temperatur.