Ammonium Paratungstate Specification

Ammonium Paratungstate Bild

Ammoniumparatungstate (APT), vitt kristallpulver med form av fling eller nål, är en viktig mellanliggande form i tungstenmetallurgisk industri, utmärkt råmaterial för framställning av volframoxid, volframpulver och volframbaserad hårdmetall. APT-0 och APT-1, de två märkena av ammoniumparatungstate i olika specifikationer enligt nationell standard; båda de två kvaliteterna av APT har 88,50% i WO3-innehåll, men det finns olika innehåll i vissa föroreningar, med båda kompositionstabellerna som visas nedan:

Tabell för Ammonium Paratungstate Specifikation