Tungstic Acid Method Preparing Ammonium Paratungstate

tungstic acid photo

Ammoniumparatungstate (APT) är den vita kristallen, något löslig i vatten, olöslig i alkohol, den viktigaste mellanprodukten av volframmetallurgi och för framställning av ren volframförening. För närvarande är APT: s huvudsakliga beredningsförfarande förångningskristallisering, medan det med den kontinuerliga förbättringen av tillverkningsprocessen har skapats några kreativa metoder.

Stegen för tungstic syra metod förberedande ammonium paratungstate är som följer:
1. Lös tungstensyra med ammoniakvatten och tillsätt sedan det i kokt avjoniserat vatten för att avlägsna ammoniak genom upphettning under omrörning tills pH-värdet vänder till 8;
2. Tillsätt ättiksyra när lösningen kokar och justera pH-värdet till 2 ~ 4 med utspädd salpetersyra;
3. Fortsätt värme och koncentrera lösningen tills relativ densitet, sluta uppvärmning och svalna, filtrera;
4. Filtratet tillsättes etanol med fullständig omröring, sedan filtreras efter avveckling, får slutligen APT-produkten efter torkning vid 80 ° C och krossning.