Jonbytningsmetod Förberedande ammoniumparatungstate

solvent extraction method image

Ion-utbyte teknik har medfört betydande tekniska framsteg för ungbrändsmältning, och beredningsprocessen för ammoniumparatungstate (APT) enligt jonbytesmetod är följande:
1. Wolframkoncentrat behandlas med alkali för att få alkaliskt natrium tungstate;
2. Tillsätt sura substanser i den alkaliska lösningen med upphettning för neutraliseringsbehandling för att få natriumvolframat;
3. Späd natriumvolframatet för att få lösningen före bytet;
4. Använd svagt basiskt anjonbytarharts för att adsorbera volframen i förbyteslösning;
5. Användning av desorbent för att desorbera det svaga basiska anjonbytarhartset med volfram och få desorptionen.
6. Avlägsna föroreningar i desorptionen;
7. Evaporera och kristallisera lösningen för att erhålla ammoniumparatungstate.

Användning av jonbytesmetod som är baserad på svagt basiskt anjonbytarharts för att framställa ammoniumparatungstate har övervinnt bristen på volframmältning med stark basisk jonbytsteknik av stor vattenförbrukning, liten arbetshartsutbytesförmåga, stor mängd avloppsvatten och svårt att behandla; och fördelarna är förkortningsoperationsprocessen, genomföra både föroreningsavlägsnande och transformation, med provutrustningen, hög volframåtervinning och slutligen få den kvalificerade APT-produkten.