Traditionellt sätt som producerar ammoniumparatungstate

Ammonium Paratungstate Bild

Traditionellt sätt att producera ammoniumparatungstate (APT) är den viktigaste APT-produktionsmetoden som används i många tillverkare, med fördelarna med enkel process och enkel att använda. Det är emellertid oundvikligt, det har sina brister, såsom lång process, hög energiförbrukning osv. Stegen för traditionellt sätt som producerar ammoniumparatungstate är som nedan:
1. Syra- eller alkalimetod för att hantera volframkoncentrat för att lösa upp volfram i lösningen för att därigenom få en rå natriumhydrogenlösning;
2. Natriumvolframlösningen utförs sur sönderdelning för att få tungstensyra;
3. Lös tungstensyra med ammoniakvatten för att få ammoniumvolframlösning;
4. Förångning och kristallisering av ammoniumvolframlösningen för att få APT.

En uppfinning av England har påpekat ett sätt att producera APT, som erhåller volframsyrmassa genom att blanda 150 kg tungstensyra och 125 kg vatten och tillsätta 60 liter 25% ammoniakvatten under förutsättning att pH värdet av lösningen vid 7; omrörning i 1 timme vid 80 ° C, sedan få APT genom indunstning och kristallisering. Forskare har funnit att det olika vattnet som används vid tillsats av tungstesyramassa kommer att påverka APT-kristallisationen senare, vilket är den mer utspädd tungstesyramassan kommer att ge den större kristallpartikeln och det mer vattenlösliga ammoniumparatungsstaten, varigenom återvinningsgraden av volfram kommer att vara mindre.