Single-Crystal Ammonium Paratungstate

Ammonium Paratungstate Bild

På grund av sina utmärkta fysikaliska egenskaper är single crystal APT det idealiska råmaterialet för framställning av högpresterande volframmaterial. För det första har APT-pulveret med enkel kristall god flödesförmåga, volframpulveret framställt genom APT-kalcinering med enstaka kristaller och vätereduktion, på grund av den lilla glidfriktionsbeständigheten vid pressningsprocessen minskar de tomma hålrumsdefekterna, mekaniska egenskaper hos bearbetningsmaterial ökar signifikant. Eftersom hög draghållfasthet och anti-frakturförmåga är utbytet av volframtråd från ritningsprocessen 90%, medan utbytet av volframtråd från produktion av polykristallint APT som råmaterial är endast 70%. Således blir enkelkristall APT obligatoriskt pulverråvara för att producera högkvalitativ volframbil.