Ammoniumparatungstate

Ammonium Paratungstate Bild

Kostnadskompositionen kallas också kostnadsstruktur, det betyder att andelskostnaden ingår i totala kostnader som arbetskraft, råvaror, mark, maskiner och utrustning, information, tillfartsvägar, teknik, energi, kapital, affärsrelationer, ledningskvalitet etc. .

Kostnadskompositionen speglar produktens egenskaper. Från andelen av olika kostnader, ibland tar arbetskostnaden en stor del, ibland råmaterial, eller kan vara kraft, avskrivningskostnad för upptagningsutrustning. Kostnadsstrukturen påverkas också till stor del av teknologisk utveckling, produktionstyper och skala.

Kostnadskompositionen för ammoniumparatungstate innehåller huvudsakligen råmaterial (volframmalm), hjälpmaterial, kraft, arbetskraftskostnad och skatteintäkter. Därför tar råmaterialet den största delen för ca 60%. Som ett resultat påverkar flödet av råvarupriset ammoniumparatungstatepriset .