ammonium paratungstate SEM micrograph

Ammonium Paratungstate Bild

Ammonium paratungstate SEM mikrograph är bild bildad från avsökning av mikrostruktur av ammoniumparatungstate (APT) genom avsökning av elektronmikroskop (SEM). Och enligt de olika kraven tillåter SEM att detaljerade observationer genom att justera förstoringen eller smala.

Ett scanningelektronmikroskop (SEM) är en typ av elektronmikroskop som producerar bilder av ett prov genom att skanna den med en fokuserad elektronstråle. Elektronerna interagerar med atomer i provet och producerar olika signaler som innehåller information om provets yttopografi och sammansättning. Elektronstrålen skannas i allmänhet i ett raster-skanningsmönster, och strålens position kombineras med den detekterade signalen för att producera en bild. SEM kan uppnå bättre upplösning än 1 nanometer. Proverna kan observeras i högvakuum, i lågvakuum, i våta förhållanden (i miljö-SEM) och vid ett brett spektrum av kryogena eller förhöjda temperaturer.

ammonium paratungstate SEM micrographammonium paratungstate SEM micrograph ammonium paratungstate SEM micrograph

ammonium paratungstate SEM micrographammonium paratungstate SEM micrograph ammonium paratungstate SEM micrograph