ammonium paratungstate hydrat

Ammonium Paratungstate Bild

Den vanligtvis kända ammoniumparatungstatehydratet är tetrahydrat och decahydrat APT, bildningen av olika hydrater beror på extraktionstemperaturen och molekylformlerna är:
< 4 H 2 W 12 O 42 ] 2 O
< 4 H 2 W 12 O 42 ] 2 O
EINECS NO .: 234-364-9
Smältpunkt: 3410 ° C (lit.)
Kokpunkt: 5660 ° C (lit.)

Ammoniumparatungstatehydrat kan kortas av APT, den viktiga mellanprodukten för att producera volframoxid, metallvolfram, volframbaserad katalysator och karbid (såsom volframkarbid), även APT-reagenset kan användas vid kompositionanalys , forskning och andra områden. Förvaringsförhållandena för APT-reagens kanske i -20 ° C, undvik lätt, lufttätt, fuktsäker, torr plats. Enligt den faktiska kemiska renhetsnivån är ammoniumparatungstatehydratet lämpligt för den viktiga analysen och den allmänna forskningen, ofta uttryckt i AR.