W-Sn Ore Wet Method Producing Ammonium Paratungstate

Ammonium Paratungstate Bild

Under de senaste åren har mer och mer tungsten-tenn (W-Sn) malm utmatats, men denna malm är svår att separera och berika genom de gemensamma metoderna för gravitation, flotation och magnetisk separation. En uppfinning har föreslagit ett sätt att omvandla volfram och tenn till löslig struktur, sedan byta dem till lösning genom att kontrollera olika betingelser och slutligen få båda av dem till ammoniumparatungstate och tenndioxid.

Stegen i våt metod som bereder ammoniumparatungstate (APT) från W-Sn malm är som följer:
1. Ta W-Sn malmen som råmaterial, efter slipning sönder sönder malmen med starkt oxiderande syra salpetersyra som syraolysomvandlare medel för volfram för att få volfram tennslagg blandad;
2. Generera ammoniumvolframlösning efter upplösning av wolframsyra med ammoniakvatten och filtrera ut tennslaggen;
3. Rening av ammoniumvolframlösningen genom jonbyte med makroretikulärt alkalihartsparti, sedan ta ammoniakvatten och ammoniakklorid som desorptionsmedel i produktreningsprocessen, medan natriumhydroxiden används som desorptionsmedel,
4. Generera APT med hög renhet genom koncentrering, kristallisation och torkning av den renade vätskan;
5. Tenn återvinns till slut i form av tenndioxid genom utlakning, utfällning, torkning från tennslagg.