Ammonium Paratungstate (APT) Calcination

Ammonium Paratungstate Bild

APT-kalcinerad i luftförändringskurs: T ≥ 240 ℃, som ammoniummetatungstate (AMT)
300 ~ 350 ° C, ammoniumvolframbrons ATB
400 ℃, den hexagonala WO 3
500 ℃, triclinisk kristallin volframtrioxid

APT renhet, kristallin av ärftlig
Beredningstemperatur, hastighet har en signifikant inverkan på produktens fysikaliska och kemiska egenskaper

Ju högre kalceringstemperaturen desto mer grov partikelstorlek erhålles WO 3
Snabbuppvärmd, större specifik yta
Långt uppvärmd, perfekt kristallin, mindre specifik yta