Ammonium Paratungstate Reduction Producing Blue Tungsten Oxide

Ammonium Paratungstate Bild

Det är känt att i 1950-talet producerade volframpulver huvudsakligen tungstensyra och gul volframoxid som råmaterial. Fram till 1960 ~ 1970-talet använde Amerika, Frankrike, Holland, Storbritannien blå volframoxid som råmaterial i stället för tungstic syra och gul volframoxid som råmaterial. Studien för blå volframoxid börjar i Kina sedan 1970-talet. Det finns många faktorer som kan påverka volframpulveregenskaper, varav tillverkningsmetod och råmaterial är de viktigaste. Produktion av finare kornstorlek av volframpulver behöver volframoxid med låg syrehalt, den grövre kornstorleken behöver tungstenoxid med högre syrehalt. Som ett resultat har blå volframoxidproducerande metod med låg forskningskostnad, hög egendom och mindre miljöförorening draget stor uppmärksamhet.

Ammoniumparatungstate Reduction Producing Blue Tungsten Oxide

Producerar teori: Använd den befintliga rotationsugnen genom att justera tekniken och optimera den tekniska parametern utan att injicera väte. Med den redan existerande ammoniak, under vissa temperaturförhållanden, kommer ammoniak att dela upp ur väte, det kommer att ha en mild reduktion på klyvningen för att göra den monterade blå volframoxiden.

Produceringsmetod: Använd APT som råmaterial, under det speciella tekniska tillståndet utan att injicera väte. Med den redan existerande ammoniak, under vissa temperaturförhållanden, kommer ammoniak att dela upp ur väte, det kommer att ha en mild reduktion på uppdelningen för att producera BTO.