Högkalciuminnehållande ammoniumparatungstate

Ammonium Paratungstate Bild

Ammoniumparatungstate (APT) är en mellanprodukt från volframsmältningsprocessen och används huvudsakligen för att producera blå volfram och volframtrioxid som är råmaterial i hårdmetallpulverproduktionen. I ammoniumparatungstate (APT) -produktionen av jonbytesprocessen, om kontrollen inte är bra, är kalciumhalterna i produkterna lätt att överskrida, det är högkalciumhaltigt ammoniumparatungstate.

Högkalciuminnehållet kalciumammoniumparatungstate har inflytande på produkttillverkningen. Å ena sidan påverkar det slutligen kvaliteten på hårdmetall, vilket ger användarna ekonomiska förluster. Å andra sidan kan produkttillverkaren inte bara uppnå god ekonomisk effektivitet eftersom produkterna ackumuleras men också resulterar i ett slöseri med värdefulla resurser av volfram till I viss utsträckning måste det behandlas om. Vissa tillverkare producerar några allvarliga Ca-innehållssvikt i ammoniumparatungstate. Om man behandlar dessa okvalificerade produkter med den traditionella processen finns det en lång processlinje, hög konsumtion och hög kostnad .