Ammoniumparatungstate (APT) Preparation

Ammonium Paratungstate Bild

Framställning av ammoniumparatungstate

Råmaterial av tillverkning Ammonium paratungstate:
Tungstenkoncentrat, kaustik soda eller soda, jonbytarhartser, saltsyra, ammoniak, ammoniumklorid, kalciumklorid, magnesiumklorid, natriumklorid, natriumfosfat, natrium

Framställning av ammoniumparatungstate

Förberedelse av APT för att ta på många sätt är huvudprocessen för förberedelsemetoder:

1.Ammonium tungstate-lösning som råmaterial, lösningsmedelsuttag eller jonbytesmetod som först erhållits genom partiell tungstatslösning och sedan kristalliseras genom indunstning av ammoniumparatungstate;

2.Sodium tungstate lösning som råmaterial i ett lösningsmedel extraktionsmetod ta AMT lösning, sedan kristalliseras genom evaporation ammonium paratungstate.

3.Härd dissociation APT och förlora lite ammonium och kristalliseringsvatten i det vattenlösliga ammoniumparatungsstaten och indunstas sedan för att ge ammoniumparatungstate-kristaller.