orthorhombic ammonium paratungstate

Ammonium Paratungstate Bild

Under processen med volframmetallurgi är ammoniumparatungstate det nödvändiga mellanliggande råmaterialet. Vid kristallisering av ammoniumparatungstate från lösning kan ortorombomboniumparatungstate erhållas när temperaturen är under 323K. När temperaturen är högre än 323K, erhålls monokliniskt ammoniumparatungstate. I industriproduktionen är monoklinisk APT den vanligaste settprodukten.

Orthorhombic ammonium paratungstate termisk sönderdelningsmekanism: Dehydrat under 335K och 376K, sönderdelas till osäker ammoniumvolframbrons under 475K, under 563K-former i kristallin ammoniumvolframbrons, under 640K ammoniumvolframbrons börjar sönderdelas. Till dess att temperaturen når 755 k, kommer den att generera WO3. Kemiska ekvation:
(NH4)10H2W12O40•10H2O = 12WO3 + 10NH3 + 12H2O