Phương pháp trao đổi ion hai bước Sản xuất APT

solvent extraction method image

Cách thức của phương pháp trao đổi ion hai bước sản xuất ammonium paratungstate (APT) có tác dụng thanh lọc tuyệt vời đối với các tạp chất của phốt pho, asen và silicon, ect., có thể làm sạch molypden ở một mức độ nào đó, hơn nữa , tốc độ phục hồi của vonfram có thể đạt tới 99. Phương pháp trao đổi ion hai bước đang trải qua các bước dưới đây:
1. Hấp thụ vonfram bằng nhựa trao đổi anion cơ bản mạnh từ dung dịch kiềm, sau đó axit hóa giá trị pH của dung dịch thành 2,5 ~ 4 bằng dung dịch giải hấp;
2. Hấp thụ vonfram bằng cách sử dụng nhựa trao đổi anion cơ bản yếu acrylic, sau đó khử W bằng nước amoniac, cuối cùng thu được amoni paratungstate bằng cách kết tinh bay hơi, đặc biệt là APT có độ tinh khiết cao.

Ưu điểm của việc sử dụng nước amoniac làm chất giải hấp là nó có thể nhanh chóng tránh được vùng kết tinh của ammonium paratungstate có giá trị pH từ 6 ~ 8, do đó để ngăn chặn sự kết tủa tinh thể và nhận ra sự khử amoniac của giường tĩnh.

Trao đổi ion là sự trao đổi các ion giữa hai chất điện phân hoặc giữa dung dịch điện phân và phức chất. Trong hầu hết các trường hợp, thuật ngữ này được sử dụng để biểu thị các quá trình tinh chế, tách và khử nhiễm dung dịch nước và các dung dịch chứa ion khác bằng các chất trao đổi ion polyme hoặc khoáng chất rắn. Các chất trao đổi ion là các loại nhựa trao đổi ion (nhựa xốp hoặc gel polymer) , zeolit, montmorillonite, đất sét và mùn đất. Các bộ trao đổi ion là các bộ trao đổi cation trao đổi các ion tích điện dương (cation) hoặc các bộ trao đổi anion trao đổi các ion (anion) tích điện âm. Ngoài ra còn có các bộ trao đổi lưỡng tính có thể trao đổi đồng thời cả cation và anion. Tuy nhiên, việc trao đổi đồng thời các cation và anion có thể được thực hiện hiệu quả hơn trên các giường hỗn hợp có chứa hỗn hợp nhựa trao đổi anion và cation hoặc truyền dung dịch đã xử lý qua một số vật liệu trao đổi ion khác nhau.