Tài sản vật lý Amoni Paratungstate

Ammonium ParatungstatePicture

Tính chất vật lý của ammonium paratungstate (APT) là thuộc tính có thể được thực hiện mà không có thay đổi hóa học hoặc phản ứng, bao gồm mật độ, sự xuất hiện, điểm nóng chảy và điểm sôi và độ hòa tan. Ammonium paratungstate là một hợp chất quan trọng trong luyện kim vonfram, tinh thể trắng; Đối với hầu hết các sản phẩm vonfram, ammonium paratungstate là chất trung gian có độ tinh khiết cao phổ biến nhất.

Thuộc tính vật lý của Ammonium Paratungstate
Ngoại hình: Pha lê trắng với hai dạng vảy và kim.
Điểm nóng chảy: 3410 ° C (lit.)
Điểm sôi: 5660 ° C (lit.)
Mật độ đo được: 4,61g / cm 3
Mật độ tia X: 4.639 g / cm 3
Độ hòa tan (nước): Hòa tan nhẹ trong nước (độ hòa tan dưới 2% trong nước dưới 20oC) và sẽ tăng nhẹ khi tăng nhiệt độ