Ammonium Paratungstate Giảm một bước sản xuất bột vonfram

Ammonium Paratungstate Picture

Ammonium paratungstate nung thành oxit vonfram vàng hoặc oxit vonfram xanh trong môi trường khử nhẹ, sau đó sản xuất bột vonfram bằng cách khử hydro. Nó được áp dụng rộng rãi nhất trong công nghiệp hiện nay. Tuy nhiên, phương pháp này mất quá trình lâu hơn, tạp chất có thể nhập dễ dàng và chi phí sản xuất tương đối cao. Do đó, sử dụng ammonium paratungstate làm nguyên liệu để sản xuất bột vonfram có chất lượng cao, cũng rút ngắn quá trình và chi phí thấp hơn.

Phương thức sản xuất

bầu không khí trong lò giữ ở trạng thái giảm nhẹ.
2. Khi nhiệt độ tăng đến một mức độ nhất định, hãy giữ ấm để loại bỏ độ ẩm và khí amoniac trong APT, sau đó tiếp tục tăng nhiệt độ đến mức cần thiết để giảm hydro, bơm hydro và xử lý giai đoạn thứ hai giảm hydro. Sau khi hoàn thành quá trình khử, tắt van hydro và bật nitơ để làm nguội đến nhiệt độ nhất định và lấy nó ra.