Thông số kỹ thuật của Amoni Paratungstate

Ammonium Paratungstate Picture

Ammonium paratungstate (APT), bột tinh thể trắng với dạng vảy hoặc kim, là một dạng trung gian quan trọng trong ngành luyện kim vonfram, nguyên liệu tuyệt vời để sản xuất oxit vonfram, bột vonfram và cacbua xi măng gốc vonfram. APT-0 và APT-1, hai nhãn hiệu ammonium paratungstate trong các đặc điểm kỹ thuật khác nhau theo tiêu chuẩn quốc gia; cả hai loại APT đều có 88,50% hàm lượng WO3, tuy nhiên, có một số nội dung khác nhau trong một số tạp chất, với cả hai bảng thành phần được hiển thị bên dưới:

bảng thông số kỹ thuật amoni paratungstate