thành phần ammonium paratungstate

Ammonium Paratungstate Picture

Thành phần ammonium paratungstate là vonfram trioxide chính (WO 3 ), chiếm 88,50% tổng trọng lượng hoặc thậm chí cao hơn; Ngoài ra, còn có các tạp chất của Al, As, Bi, Ca, Cu ect., đặc điểm kỹ thuật của ammonium paratungstate của Zimbungsten Online giống như bảng dưới đây:

bảng thành phần amoni paratungstate