Chuẩn bị Amoni Paratungstate (APT)

Ammonium Paratungstate Picture

Chuẩn bị Ammonium paratungstate

Nguyên liệu sản xuất Ammonium paratungstate:
Chất cô đặc vonfram, xút ăn da hoặc tro soda, nhựa trao đổi ion, axit clohydric, amoniac, amoni clorua, canxi clorua, magiê clorua, natri clorua, natri photphat, natri

Chuẩn bị Ammonium paratungstate

Chuẩn bị APT để thực hiện theo nhiều cách, quy trình chính của phương pháp chuẩn bị là Cách

1.Ammonium tungstate làm nguyên liệu thô, chiết bằng dung môi hoặc phương pháp trao đổi ion trước tiên thu được bằng dung dịch tungstate một phần, sau đó kết tinh bằng cách bay hơi ammonium paratungstate

2.Sodium dung dịch tungstate làm nguyên liệu thô trong phương pháp chiết dung môi lấy dung dịch AMT, sau đó kết tinh bằng cách bay hơi ammonium paratungstate.

3. Làm nóng APT phân ly và mất một ít amoni và nước kết tinh, vào paratungstate ammonium tan trong nước, sau đó bay hơi để tạo ra tinh thể ammonium paratungstate.