ammonium paratungstate hydrat

Ammonium Paratungstate Picture

Thông thường được biết đến của ammonium paratungstate hydrate là tetrahydrate và decahydrate APT, sự hình thành các hydrat khác nhau phụ thuộc vào nhiệt độ chiết xuất và công thức phân tử là:
[(NH 4 ) 10 H 2 W 12 O 42 ] • 4H 2 O
[(NH 4 ) 10 H 2 W 12 O 42 ] • 10H 2 O
EINECS SỐ: 234-364-9
Điểm nóng chảy: 3410 ° C (lit.)
Điểm sôi: 5660 ° C (lit.)

Ammonium paratungstate hydrate có thể được rút ngắn APT, chất trung gian quan trọng để sản xuất oxit vonfram, vonfram kim loại, chất xúc tác dựa trên vonfram và cacbua (như cacbua vonfram), cũng có thể sử dụng thuốc thử APT trong phân tích thành phần , nghiên cứu và các lĩnh vực khác. Các điều kiện bảo quản của thuốc thử APT có thể trong -20 ° C, tránh ánh sáng, kín khí, ẩm, nơi khô ráo. Theo mức độ tinh khiết hóa học thực tế, ammonium paratungstate hydrate phù hợp cho phân tích quan trọng và nghiên cứu chung, thường được thể hiện trong AR.