Phương pháp trao đổi ion Chuẩn bị Amoni Paratungstate

solvent extraction method image

Công nghệ trao đổi ion đã mang lại tiến bộ công nghệ đáng kể cho quá trình luyện kim và quá trình điều chế ammonium paratungstate (APT) bằng phương pháp trao đổi ion như sau:
1. Chất cô đặc vonfram được xử lý bằng kiềm để thu được natri tungstat kiềm;
2. Thêm các chất có tính axit vào dung dịch kiềm bằng cách đun nóng để xử lý trung hòa để thu được natri tungstate;
3. Pha loãng natri tungstate để có được dung dịch trao đổi trước;
4. Sử dụng nhựa trao đổi anion cơ bản yếu để hấp phụ vonfram trong dung dịch trước khi trao đổi;
5. Sử dụng chất hấp phụ để giải hấp nhựa trao đổi anion cơ bản yếu bằng vonfram và có được sự giải hấp;
6. Loại bỏ tạp chất trong quá trình giải hấp;
7. Làm bay hơi và kết tinh dung dịch để thu được amoni paratungstate.

Sử dụng phương pháp trao đổi ion dựa trên nhựa trao đổi anion cơ bản yếu để điều chế ammonium paratungstate đã khắc phục được sự thiếu hụt của vonfram luyện với công nghệ trao đổi ion cơ bản mạnh, tiêu thụ nước lớn lượng nước thải và khó xử lý; và ưu điểm là rút ngắn quá trình vận hành, hoàn thành cả loại bỏ tạp chất và biến đổi, với thiết bị mẫu, thu hồi vonfram cao và cuối cùng có được sản phẩm APT đủ điều kiện.