ammonium paratungstate(APT)

Ammonium Paratungstate Picture

Tinh thể ammonium paratungstate thô như tinh thể màu trắng, dạng vảy hoặc kim, ít tan trong nước, độ hòa tan trong nước dưới 2% ở 20oC, không tan trong rượu. Ammonium paratungstate hạt thô (APT) là nguyên liệu thô của ngành luyện kim bột, với sự gia tăng liên tục của hiệu suất sản phẩm và yêu cầu chất lượng tiếp theo, yêu cầu trong và ngoài nước tăng theo năm, và do đó nó đã trở thành một sản phẩm bán chạy trong những năm gần đây.

Tính năng paratungstate thô ammonium
Hạt thô ammonium paratungstate (APT) là nguyên liệu thô của ngành luyện kim bột, có các tính năng như quy trình sản xuất đơn giản, thành phẩm có độ tinh khiết cao, mật độ cao, lưu lượng tốt, lưu trữ dễ dàng, v.v. Với sự phát triển không ngừng của các loại cacbua và sợi mới, hiệu suất tuyệt vời của nó khiến mọi người nhận ra rằng nó sẽ có tác động sâu sắc đến hiệu suất của các sản phẩm bột vonfram và các sản phẩm cacbua vonfram như là sự xuất hiện vật lý của APT nguyên liệu.