hình ảnh ammonium paratungstate

Hình ảnh ammonium paratungstate bao gồm cấu trúc phân tử, hình thái nước, SEM, XRD và đóng gói các mẫu, hình ảnh hàng hóa của APT.

Hình ảnh cấu trúc phân tử APTHình ảnh mẫu APTAPT in water image

Những hình ảnh trên là cấu trúc phân tử, mẫu ammonium paratungstate và trạng thái của APT trong nước.

Máy vi tính APT SEMMáy vi tính APT SEMHình ảnh phân tích APT XRD

Những hình ảnh trên là SEM, XRD của ammonium paratungstate.

hình ảnh ammonium paratungstate đóng chaibottled ammonium paratungstate photoammonium paratungstate product picture

Những hình ảnh trên là hàng hóa ammonium paratungstate trong trống và túi ion.