Monokliinne ammooniumparatungstate (APT)

Ammonium Paratungstate Picture
Monokliinse ammooniumparatungaadi (NH4) 10H2W12O42 • 4H2O termilise lagunemise soojust mõõdeti HT-1000 mikrokalorimeetris, kasutades kolmeetapilist kalorimeetriat ja sobivat termokeemilist tsüklit. Saadakse termilise lagunemise reaktsiooni standardne entalpia 298,15 K juures ja standardse moodustumise entalpia 298,15 K juures monokliinse ammooniumparatung-oleku jaoks (430,1 ± 10,2) kJ-mol-1 ja - (13 423,7 ± 14,8) kJ • mol-1.

Monokliinse ammooniumparatungaadi (APT) ja amorfse ammooniummetatungaadi (AMT) termilist lagunemist on uuritud temperatuurivahemikus 20 kuni 500 ℃, kasutades termogravimeetria, arenenud gaasianalüüsi, röntgendifraktsioonianalüüsi, diferentsiaaltermoanalüüsi ja skaneeriva elektroni kasutamist mikroskoopia. Eksperimentaalsed andmed pakuvad välja ja põhjendavad lagunemise mehhanismi, mis postuleerib erinevate madalamate volframaadide moodustumist ja järgnevat lagunemist.