Ammonium Paratungstate (APT) vesiniku vähendamine

Ammonium Paratungstate Picture
Volframtrioksiidi ja ammooniumpara-volframaadi vesiniku redutseerimist uuriti kõrgsurve tüüpi termobalanssiga vahemikus 1 kuni 20 atm ja röntgenanalüüsi. Vaheühendite moodustumise tõttu oli redutseerimiskõvera omadus keeruline. Seetõttu oli raskusastme kõvera analüüs topokeemilise reaktsiooni mudeli abil raske. WO <3> > redutseerimise algustemperatuur oli umbes 400 ° C. Survestatud vesiniku mõju täheldati peamiselt redutseerimisel WO 3 -lt WO2-le madalatel temperatuuridel, nagu 500 ja 600 ° C. Kõrgel temperatuuril 700 ° C suurenes ka WO2 redutseerimiskiirus W-le ja täielik redutseerimisaeg lühendati poole võrra atmosfäärirõhul saadud ajast. Para-volframaat hakkas lagunema umbes 50 ° C juures ja muutunud WO 3 umbes 400 ° C juures. Sellest ajast on toimunud vähendamine WO 3 -st W-le. Kõrge rõhu all toimuva vähenemise eeliseks on vähendada sublimatsiooni kadu umbes 800 ° C juures. Lisaks täheldati skaneeriva elektronmikroskoopia abil osakeste kuju muutumist redutseerimisprotsessis ja katsetulemusi arutati tasakaalufaasi põhjal.