Ammonium Paratungstate'i tootev elektrodialüüsi meetod

Ammonium Paratungstate Picture

Elektrodialüüsi meetod ammooniumparatungstate (APT) valmistamiseks on viis kõrge puhtusastmega APT tootmiseks, kasutades elektrit keemiliste reaktiivide asemel, ja protsess, mis vastab nii majandusliku kui ka keskkonnakaitse nõuetele. Naatriumvolframaadi lagunemine naatriumhüdroksiidiks (NaOH) ja multi-volframhappeks elektrodialüüsi meetodil on kõige olulisem samm ammoniaagi paratungstateerimise tootmisel, seega võib naatriumiioonide (Na + + ja ) taaskasutamine ja korduvkasutamine NaOH lahuse mis tahes kontsentratsioonis.

Ammoniumparatungstate'i (APT) tootvate elektrodialüüsimeetodite protsessid on järgmised:
1. Naatriumvolframi lahuse saamiseks (Na 2 WO 4 ) lahutage ja lahustage volframi või volframikontsentraadi jäätmed;
2. Na 2 WO lahendus viiakse läbi elektrodialüüsiga, et saada naatriumhüdroksiidi (NaOH) ja multi-volframhapet;
3. Hapestage ja lahusti ekstraheerib multi-volframhappe kompleks ja seejärel eraldage veega selitamiskambris;
4. Lisage ammoniaagi vesi, et tõmmata volframkompleks vesilahusesse ja seejärel kristallida APT.