Ammoonium Paratungstate

Ammonium Paratungstate Picture

Kulude koosseisu nimetatakse ka kulustruktuuriks, see tähendab, et osa maksumusest moodustab osa kogukuludest, nagu tööjõud, tooraine, maa, masinad ja seadmed, teave, juurdepääsuteed, tehnoloogia, energia, kapital, ärisuhted, juhtimise kvaliteet jne.

Kulude koostis kajastab toote tootmisomadusi. Erinevate kulude osakaalu järgi kulub mõnikord tööjõukulu suurel määral, mõnikord tooraine või võimu, amortisatsioonikulu okupeerivate seadmete puhul. Kulude struktuuri mõjutavad suuresti ka tehnoloogia areng, tootmisliigid ja ulatus.

Ammooniumparatungstate kulude koosseis sisaldab peamiselt toorainet (volframimaak), abimaterjali, võimsust, tööjõukulusid ja maksutulusid. Kui tooraine on suurim osa umbes 60% ulatuses. Selle tulemusena mõjutab tooraine hinna muutumine ammooniumi paratungstate hinda.