ammoonium paratungstate SEM mikrograaf

Ammonium Paratungstate Picture

Ammoonium paratungstate SEM mikrograaf on kujutis, mis on moodustatud skaneeriva elektronmikroskoobi (SEM) abil ammooniumparatungstate (APT) skaneerivast mikrostruktuurist. Ja vastavalt erinevatele nõudmistele võimaldab SEM üksikasjalikult jälgida suurendust või kitsast.

        

Skaneeriv elektronmikroskoop (SEM) on elektronmikroskoobi tüüp, mis toodab proovi pilte, skaneerides seda fokuseeritud elektronkiirega. Elektronid suhtlevad proovi aatomitega, andes erinevaid signaale, mis sisaldavad teavet proovi pinna topograafia ja koostise kohta. Elektronkiire skaneeritakse üldiselt rastri skaneerimismustriga ja valgustugevuse kombineerimiseks peegeldatud signaaliga kujutise saamiseks. SEM võib saavutada eraldusvõime, mis on parem kui 1 nanomeeter. Proove võib täheldada kõrgvaakumis, madala vaakumiga, märgades tingimustes (keskkonna SEM) ja mitmesugustes krüogeensetes või kõrgendatud temperatuurides.

ammoonium paratungstate SEM mikrograafammoonium paratungstate SEM mikrograaf ammoonium paratungstate SEM mikrograaf

ammoonium paratungstate SEM mikrograafammoonium paratungstate SEM mikrograaf ammoonium paratungstate SEM mikrograaf