การคำนวณ Ammonium Paratungstate (APT)

แอมโมเนียม

APT เผาในหลักสูตรการเปลี่ยนแปลงอากาศ: T ≥ 240 ℃, เนื่องจากแอมโมเนียมเมตาตรุสเตต (AMT)
300 ~ 350 ℃, แอมโมเนียมทังสเตนบรอนซ์ ATB
400 ℃, WO หกเหลี่ยม 3
500 ℃, trilinide ทังสเตนไตรไลน์ผลึกผลึก

ความบริสุทธิ์ของ APT ผลึกของพันธุกรรม
อุณหภูมิการเผา, ความเร็วมีผลกระทบอย่างมากต่อคุณสมบัติทางกายภาพและทางเคมีของผลิตภัณฑ์

อุณหภูมิในการเผาที่สูงขึ้นขนาดของอนุภาคที่หยาบกว่าจะได้รับ WO 3
ความร้อนอย่างรวดเร็วพื้นที่ผิวจำเพาะที่กว้างขึ้น
ความร้อนช้าลงผลึกที่สมบูรณ์แบบพื้นที่ผิวขนาดเล็กที่เฉพาะเจาะจง