แอมโมเนียม Paratungstate สี

แอมโมเนียม

แอมโมเนียม paratungstate (APT) สีเป็นสีขาวเกล็ดหรือเข็มคริสตัลแข็ง

แอมโมเนียมสีขาวภาพตัวอย่างแอมโมเนียมสีขาว paratungstate