Ammonium Paratungstate บริการหลังการขายและสนับสนุน

แอมโมเนียม

Ammonium Paratungstate บริการหลังการขายและการสนับสนุน

Chinatungsten Online บริการหลังการขายและการสนับสนุนรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียง:
1) จัดทำเอกสารส่งออกและนำเข้าเอกสารพิธีการศุลกากรและอื่น ๆ ตามที่ลูกค้าต้องการ
2) สถิติและเอกสารในระหว่างกระบวนการทดสอบ
3) ให้คำตอบอย่างมืออาชีพและการแก้ปัญหาที่ลูกค้าอาจเผชิญในระหว่างการใช้
4) รีไซเคิลสิ่งตกค้างและขยะแอมโมเนียม paratungstate จากลูกค้า
5) บริการหลังการขายและการสนับสนุนอื่น ๆ

บริการลูกค้าออนไลน์และการสนับสนุนของ Chinatungsten

Ammonium Paratungstate การชำระเงินและเอกสาร
APT Pro-forma Invoice
APT Invoice
รายการบรรจุภัณฑ์ของ APT
APT Bill of Lading
ใบรับรองการวิเคราะห์ APT
ใบรับรองแหล่งกำเนิดของ APT