แอมโมเนียม

แอมโมเนียม รวมถึงโครงสร้างโมเลกุลสัณฐานวิทยาของน้ำ SEM, XRD และการบรรจุตัวอย่างภาพสินค้าของ APT

ภาพโครงสร้างโมเลกุลของ APTรูปภาพตัวอย่างของ APTAPT in water image

ภาพด้านบนเป็นโครงสร้างโมเลกุลตัวอย่างแอมโมเนียมพาราเทนสเตตและสถานะของ APT ในน้ำ.

APT SEM micrographAPT SEM micrographAPT XRD analysis image

รูปด้านบนเป็น SEM, XRD ของแอมโมเนียมพาราตองสเตต

ภาพแอมโมเนียมขวดบรรจุขวดแอมโมเนียมขวดแอมโมเนียม paratungstate ภาพผลิตภัณฑ์

ภาพด้านบนเป็นแอมโมเนียมปาราตองสเตทในขวดแก้วและไอออน