แอมโมเนียม

แอมโมเนียม

ส่วนประกอบแอมโมเนียมพาราเทนสเตตเป็นทังสเตนออกไซด์หลัก (WO 3 ) ซึ่งครอบครอง 88.50% ของน้ำหนักรวมหรือสูงกว่า; นอกจากนี้ยังมีสิ่งสกปรกของ Al, As, Bi, Ca, Cu ect, ข้อมูลจำเพาะแอมโมเนียม paratungstate ของ Chinatungsten Online เป็นเหมือนตารางด้านล่าง:

ตารางส่วนประกอบแอมโมเนียมพาราเมตริก