Amonyum Paratungstat

Amonyum Paratungstat Resim

Maliyet kompozisyonu aynı zamanda maliyet yapısı olarak da adlandırılır, bu oran maliyetinin işgücü, hammadde, arazi, makine ve teçhizat, bilgi, erişim yolları, teknoloji, enerji, sermaye, iş ilişkileri, yönetim kalitesi vb. Toplam maliyetin bir parçası olduğu anlamına gelir. .

Maliyet bileşimi, ürünün üretim özelliklerini yansıtır. Çeşitli maliyetlerin oranından, bazen işgücü maliyeti, işgücü ekipmanı için amortisman maliyeti, bazen hammadde veya güç olabilir. Maliyet yapısı aynı zamanda teknolojik gelişmelerden, üretim türlerinden ve ölçeklerden de büyük ölçüde etkilenir.

Amonyum paratungstat maliyet bileşimi esas olarak hammadde (tungsten cevheri), yardımcı malzeme, güç, işçilik maliyeti ve vergi gelirini içerir. Hammadde% 60 için en büyük kısmı alır. Sonuç olarak, hammadde fiyatının akması, amonyum paratungstat fiyatını etkiler.